Ban’etsu Sai-sen (Kôriyama – Aizu Wakamatsu)

Note:  The Ban-etsu Saisen section between Niitsu and Aizu Wakamatsu via Kitakata is included in "Individual JR Lines in the Kô-Shin-Etsu area". See Ban’etsu Sai-sen (Niitsu-Aizu Wakamatsu)