Tôkyô Metro

including Tôyô Kôsoku Tetsudô  and  Saitama Kôsoku Tetsudô

Ginza-sen - 1435 mm gauge, third rail current collection  (Shibuya - Asakusa)

Marunouchi-sen - 1435 mm gauge, third rail current collection  (Ikebukuro - Ogikubo / Hônanchô)

Hibiya-sen - 1067 mm gauge  (Kita Senju - Naka Meguro)

Tôzai-sen - 1067 mm gauge  (Nakano - Nishi Funabashi)

Chiyoda-sen - 1067 mm gauge (Yoyogi Uehara - Ayase / Kita Ayase)

Yûrakuchô-sen - 1067 mm gauge  (Wakô-shi - Shin Kiba)

Hanzômon-sen - 1067 mm gauge  (Shibuya - Oshiage)

Namboku-sen - 1067 mm gauge  (Meguro - Akabane Iwabuchi)

Fukutoshin-sen - 1067 mm gauge  (Wakô-shi - Shibuya)

Tôyô Kôsoku Tetsudô  (Nishi Funabashi- Tôyô Katsutadai)

Saitama Kôsoku Tetsudô  (Akabane Iwabuchi - Urawa Misono)

Tôkyô Metro east of the Arakawa river, including Tôyô Kôsoku Tetsudô and Saitama Kôsoku Tetsudô: