Kintetsu

a  Kintetsu Namba station    b  Uehonmachi station  c  Tsuruhashi station    d  JR Tennôji   station / Kintetsu Abenobashi station  e  Shigi Sanguchi   f  Kashihara    g  Gakken Nara Tomigaoka  h  Nagata    i   Yamato Yagi    j   Dômyôji  k  Yamato Saidaiji    m  Ikoma    n  Nishi Tawaramoto

1   Kintetsu Ôsaka-sen (Namba - Uehonmachi: Kintetsu Namba-sen)

2   Shigi-sen    3   Nara-sen    4   Keihanna-sen   5   Ikoma-sen   6   Minami Ôsaka-sen

7   Dômyôji-sen  8   Nagano-sen   9   Gose-sen   10  Yoshino-sen

11  Kyôto-sen (Kyôto – Yamato Saidaiji)

12  Kashihara-sen (Yamato Saidaiji – Kashihara Jingû-mae)  13  Tenri-sen   14  Tawaramoto-sen

15  Kintetsu Nagoya-sen (Ise Nakagawa – Nagoya)  16  Yunoyama-sen   17  Suzuka-sen

18+19  Yamada-sen (Ise Nakagawa – Uji Yamada) + Toba-sen (Uji Yamada – Toba)    20  Shima-sen

1435 mm gauge

1435 mm gauge, third-rail current collection

1067 mm gauge