Tôkyô To’ei Chikatetsu

(Subway operated by the Tôkyô Metropolitan Bureau of Transportation)

Asakusa-sen - 1435 mm gauge  (Oshiage - Nishi Magome)

Mita-sen - 1067 mm gauge  (Nishi Takashimadaira - Meguro)

Shinjuku-sen - 1372 mm gauge  (Shinjuku - Moto Yawata)

Ôedo-sen - 1435 mm gauge, linear motor propulsion  (Hikarigaoka - Tochô-mae - Ryôgoku - Tochô-mae)

Tôkyô Metro east of the Arakawa river, including Tôyô Kôsoku Tetsudô and Saitama Kôsoku Tetsudô: