Ô’u Honsen (Fukushima – Shinjô) + Yamagata Shinkansen