Shin’etsu Honsen (Karuizawa – Nagano – Myôkô Kôgen; today Shinano Tetsudô)